Restschuld eigen woning

Beperking fiscale aftrekbaarheid Consumptief Krediet

Per 1 januari 2013 is de “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Deze wet raakt mogelijk klanten die Consumptief Krediet aanwenden voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning, waarbij zij profiteren van fiscale aftrek over de betaalde rente.

Indien een woning wordt verkocht en er een restschuld ontstaat, is het mogelijk om de rente van deze eigenwoningschuld gedurende maximaal 15 jaar af te trekken in Box 1. Hiervoor kunt u uitstekend onze gunstig geprijsde Persoonlijke Lening (vanaf 72 t/m 120 maanden) of een Doorlopend Krediet (rente v.a. 4,5%) adviseren.

Voorbeeld

Bedrag looptijd rente maandtermijn totaal de aftrekbare rente

€ 10.000 72 maanden 6,1%       € 165,00 € 11.880,00 € 1.880,00

€ 15.000 120 maanden 4,9%      € 158,00 € 18.960,00 € 3.960,00

€ 25.000 120 maanden 4,8%      € 261,00 € 31.320,00 € 6.320,00

Lening voor aanschaf, onderhoud of verbetering eigen woning vanaf 1 januari 2013

Indien de lening is aangegaan op of na 1 januari 2013 dan is de rente aftrekbaar indien:

  • De lening wordt gebruikt voor de aanschaf, onderhoud of verbetering eigen woning
  • Voor de lening een contractuele verplichting geldt om gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig af te lossen
  • Aan de verplichting tot aflossing daadwerkelijk wordt voldaan
  • Aan de informatieverstrekkingsverplichting richting de Belastingdienst wordt voldaan.

Verplichting tot aflossing

De consument moet verplicht aflossen. Als dit niet gebeurt, loopt de consument het risico dat de rente niet meer aftrekbaar is.

Hierdoor is een doorlopend krediet niet geschikt voor klanten die gebruik willen maken van renteaftrek, omdat de klant eerder afgeloste bedragen weer kan opnemen en daarmee niet aan de aflossingsverplichting wordt voldaan.

Leadvergoeding

Beschikt u niet over een AFM vergunning (consumptief krediet), dan belonen wij u met een eenmalige aantrekkelijke vergoeding. Vraag gerust naar onze voorwaarden.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?